Helse & Infrarød

Tips til kjøpet

Aspekter, som man bør tenke på ved kjøp av lavtemperatur-infrarødkabin:

  • Lufttemperaturen i kabinen skal bli maks 37°C (øvre grense innen termisknøytralsone). For å muliggjøre en individuell optimal varmebehandling, uavhengig av hvilken intensitet varmeelementene står på.

  • Man skal varmes via ryggvarmeelementet, med 10 til 12 % av hudoverflaten (ideelt sett via ryggen).

  • Styringsenheten til regulering av infrarød intensitet skal befinne seg inne i kabinen, og tilgjengelig fra hver sitte- eller liggeposisjon.

  • Styring av sitteposisjon: Hver brukerplass skal kunne reguleres individuelt og alene.

  • Når det gjelder den individuelle varme-mottaket av huden, skal varmeintensiteten på ryggelementene kunne reguleres manuelt, via brukerprogrammer eller ideelt sett, automatisk via en integrert hudtemperaturmåler.

  • Varmetilførselen skal være permanent, avbruddsfri og berøringsløs.

  • Det skal ikke være noen form for tildekking av ryggvarmeelementene, da dette forhindrer varmetilførselen. I så tilfellet vil en homogen varmebestråling av huden ikke være mulig.

  • Et homogent bestrålingsfelt – Infrarødstrålingen blir jevnt fordelt mot det bestemte bestrålingsområdet.

  • Da bestrålingsstyrken avhenger av å ha avstand fra overflatetemperaturen til varmeelementene, må sitte- og liggeposisjoner ved bruk være forhåndsbestemt. Også ved maksimal ytelse av varmeelementene skal ikke bestrålingsstyrken i sitte- og liggeposisjoner overskride 100 mW/m2 (hud) og 8 mW/m2 (øyne).