Zdraví & Infrared

Tipy pro nákup infrakabiny

Aspekty, které je třeba vzít v úvahu při nákupu nízkoteplotní infrakabiny:

 • Teplota uvnitř kabiny by měla být maximálně 37 °C (horní hranice termoneutrání zóny). A to nezávisle na tom, s jakou intenzitou musí pracovat infrazářiče, aby umožňovaly indiviuálně přizpůsobenou a optimální aplikaci tepla u daného člověka.

 • Kabina by měla být vybavena zádovými zářiči, které prohřejí  10 až 12 % celkové plochy kůže (ideálně v oblasti zad).

 • Ovládání k regulaci intenzity infračerveného záření by se mělo nacházet uvnitř kabiny a mělo by být dobře dosažitelné z každého místa pro sezení nebo ležení.

 • Jednouživatelské ovládání: každé místo pro uživatele by mělo být možné regulovat samostatně a vždy individuálně.

 • Mělo by být možné měnit intenzitu záření zádového zářiče podle individuální schopnosti kůže absorbovat teplo, a to pomocí předem nastavených uživatelských programů nebo v ideálním případě dokonce automaticky pomocí integrovaného měření teploty kůže.

 • Měl by být zajištěn permanentní, nepřerušovaný a bezdotykový přívod tepla.

 • Před zádovým zářičem by se neměly nacházet žádné dřevěné lamely, protože ty brání přívodu tepla a brání homogennímu působení záření na pokožku.

 • Homogenní oblast působení infračerveného záření  - infračervené záření působí na příslušnou oblast rovnoměrně.

 • Vzhledem k tomu, že intenzita působení záření na pokožku závisí na vzdálenosti a na povrchové teplotě zářiče,  musí být předem stanovena poloha při sezení během procedury. Ani při maximálním výkonu zářiče nesmí být v této poloze překročena intenzita záření  100 mW/cm2 (pokožka) a 8 mW/ cm2 (oko).
  Výrobce může poskytnout informace o tom, jaké intenzity infračerveného záření dopadají na pokožku a oko při předepsané poloze při sezení a při různých nastaveních zářiče.