Zdraví & Infrared

Co je infračervené záření?

Předpona  „infra“ pochází z latiny a v překladu znamená „pod“. Slovo „infračervený“ tedy naznačuje, že je jím míněna ta část elektromagnetického záření, která se nachází pod červeným koncem viditelného světelného spektra. Pro nás neviditelné infračervené spektrum zahrnuje rozpětí vlnových délek od 780 nm do 1.000.000 nm (nanometrů).

Vzhledem ke svým zahřívacím a blahodárným účinkům se infračervené záření často nazývá také „tepelným zářením“.

Zvláštnosti infračerveného záření

Infračervené záření přenáší teplo bez doteku na pokožku. Zásadně transportuje pouze teplo a proto samo o sobě nemá žádné účinky.  Mechanismy pro ochranu pokožky před teplem jsou při této formě přenášení tepla ovlivněny jen nepatrně. 

Infračervené záření má proto několik výhod:

• Infračervené záření velmi málo omezuje termoregulaci pokožky.

• Působí bezkontaktně (žádný tlak ani zakrytí).

• Lze je snadno regulovat a přizpůsobit schopnosti pokožky absorbovat teplo.

Na co je třeba dbát:

• Musí být dodrženy hraniční hodnoty záření (80-100mW / cm2 pokožky a  8-10mW/ cm2 oka).

• Vlastní teplota kůže nesmí vystoupit příliš vysoko – nesmí být překročena maximální vlastní teplota kůže 43 °C , protože jinak by mohlo dojít k místnímu poškození pokožky. Tuto hraniční hodnotu je nutno dodržovat u všech druhů procedur využívajících teplo.

Hloubkové teplo z infračerveného záření

Infračervené záření je nejlepším prostředkem pro přivádění tepla do těla – bez dotyku a bez toho, aby se narušila termoregulace pokožky.  Pokud dopadnou infračervené paprsky na tělo, v zásadě je absorbují nejvrchnější vrstvy pokožky, jsou přeměněny v teplo a nepronikají do těla.  Tělo zvýší prokrvení kůže, aby ji ochladilo.  Teplo je možné transportovat a  odvést do těla pouze krví.  To, jak proběhne toto odvádění ohřáté krve, závisí v první řadě na tom, jakou formu termoregulační reakce příslušná tepelná procedura vyvolá.

Hloubkové teplo je možné pouze v případě, že je vyvolána termoregulace v odpovídající formě.

Mehr erfahren OK
Cookies helfen uns die Website zunehmend zu verbessern und Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.